A jogszabályoknak megfelelően ez a weboldal fájlokat, közismert nevükön sütiket helyez el az Ön eszközén. Kérjük, járuljon hozzá a cookie-beállítások beállításához a webhely használatához.

További információ
Minden cookie elfogadása Személyre szabott
Kiválasztott sütik elfogadása

Garage-store.hu

Václav Cempirek

székhelye: Hředle 167, Hředle, 267 51, Csehország,

azonosító szám: 62471066

internetes címen található webáruházon keresztül történő áruk értékesítéséhez

www.garage-store.hu

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A Václav Cempírek társaság jelen üzleti feltételei (a továbbiakban: "üzleti feltételek")

1.1. , székhelye: Hředle 167, Hředle, 267 51, azonosítószám: 62471066, (a továbbiakban: eladó) a 89/2012 Coll. törvény 1751. § (1) bekezdése szerint szabályozzák. A szerződő felek kölcsönös jogai és kötelezettségei, amelyek az eladó és más természetes személy (a továbbiakban: vevő) között létrejött adásvételi szerződéssel (a továbbiakban: „adásvételi szerződés”) kapcsolatban vagy alapján keletkeznek az eladó webáruházán keresztül. Az internetes áruházat az eladó a www.garage-store.hu internetes címen található weboldalon (a továbbiakban: honlap) üzemelteti, a weboldal felületén keresztül (a továbbiakban: “bolt").

1.2. Az Általános Szerződési Feltételek nem vonatkoznak arra az esetre, ha az eladótól árut vásárolni szándékozó személy jogi személy, vagy olyan személy, aki üzleti tevékenysége vagy önálló szakma gyakorlása során eljár az áruk megrendelésekor.

1.3. Az adásvételi szerződésben az üzleti feltételektől eltérő rendelkezések is megállapodhatnak. Az adásvételi szerződés eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek a feltételekben foglaltakkal szemben.

1.4. A feltételekben foglaltak az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés és az üzleti feltételek cseh nyelvben készültek.

1.5. A feltételek szövegét az eladó megváltoztathatja, kiegészítheti. Ez a rendelkezés nem érinti a szerződési feltételek korábbi változatának érvényességi ideje alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

2. FELHASZNÁLÓI FIÓK

2.1. A vásárlónak a weboldalon történt regisztrációja alapján a vásárló hozzáférhet annak felhasználói felületéhez. Felhasználói felületéről a vásárló árut rendelhet (a továbbiakban: felhasználói fiók). Amennyiben az áruház webes felülete ezt lehetővé teszi, a vásárló regisztráció nélkül is rendelhet árut közvetlenül az üzlet webes felületéről.

2.2. A Vásárló a weboldalon történő regisztrációkor és az áru megrendelésekor köteles minden adatát helyesen és a valóságnak megfelelően megadni. A vásárló köteles a felhasználói fiókjában megadott adatokat minden változás esetén frissíteni. A vásárló által a felhasználói fiókban és az áru megrendelésekor megadott adatokat az eladó helyesnek tekinti.

2.3. A felhasználói fiókhoz való hozzáférést felhasználónév és jelszó biztosítja. A vásárló köteles a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges információkat bizalmasan kezelni.

2.4. A vásárló nem jogosult felhasználói fiókja harmadik fél általi használatát engedélyezni.

2.5. Az eladó megszüntetheti a felhasználói fiókot, különösen, ha a vásárló 365 napon túl nem használja felhasználói fiókját, vagy ha a vásárló megszegi az adásvételi szerződésben vállalt kötelezettségeit (ideértve az üzleti feltételeket is).

2.6. A vásárló tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem biztos, hogy éjjel-nappal elérhető, különös tekintettel az eladó hardver és szoftver berendezéseinek szükséges karbantartására, ill. harmadik féltől származó hardver és szoftver szükséges karbantartása.

3. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

3.1. Az áruház webes felületén elhelyezett áruk minden bemutatása tájékoztató jellegű, és az eladó nem köteles ezen árukra vonatkozóan adásvételi szerződést kötni. A Ptk. 1732. § (2) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.

3.2. Az áruház webes felülete információkat tartalmaz az árukról, beleértve az egyes áruk árait is. Az áruk árai tartalmazzák az általános forgalmi adót és az összes kapcsolódó díjat. Az áruk árai mindaddig érvényben maradnak, amíg azok az áruház webes felületén megjelennek. Ez a rendelkezés nem korlátozza az eladó azon lehetőségét, hogy egyedileg elfogadott feltételek mellett adásvételi szerződést kössön.

3.3. Az áruház webes felülete az áruk csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségekről is információkat tartalmaz. Az áruház webes felületén feltüntetett, az áruk csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információk csak abban az esetben érvényesek, ha az áru Csehország területén belül történik.

3.4. Az áru megrendeléséhez a vásárló az áruház webes felületén található megrendelőlapot tölti ki. A megrendelőlap különösen a következőkről tartalmaz információkat:

3.4.1. a kiválasztott áruról való információkat (a megrendelt árut a vásárló az áruház webes felületének elektronikus bevásárlókosarába helyezi),

3.4.2. az áru fizetési módját, a megrendelt áru szállításának szükséges módjára vonatkozó információkat és

3.4.3. tájékoztatást az áruk szállításával (a továbbiakban együttesen: „megrendelés”) kapcsolatos költségekről.

3.5. A megrendelés eladónak történő elküldése előtt a vevő ellenőrizheti és megváltoztathatja a vevő által a megrendelésben megadott adatait, még akkor is, ha a vevő képes észlelni és kijavítani a megrendelésbe történő adatbevitel során elkövetett hibákat. A vevő a megrendelését a „VÉTEL” gombra kattintva küldi el az eladónak. A megrendelésben szereplő adatokat az eladó helyesnek tekinti.

3.6. A megrendelés elküldése a vevő olyan cselekményének minősül, amely kétségtelenül azonosítja a megrendelt árut, a vételárat, a vevő személyét, a vételár fizetésének módját, és kötelező érvényű tervezete az adásvételi szerződésnek. A megrendelés érvényességének feltétele a megrendelőlapon feltüntetett valamennyi kötelező adat kitöltése, jelen üzletszabályzatnak a weboldalon történő megismerése, valamint a vásárló igazolása arról, hogy a jelen üzleti feltételeket elolvasta.

3.7. Eladó ezt az átvételt a megrendelés kézhezvételét követően haladéktalanul e-mailben visszaigazolja a Vevőnek a Vevő felhasználói felületen vagy a megrendelésben megadott e-mail címére (a továbbiakban: Vevő e-mail címe).

3.8. Az eladó a megrendelés jellegétől függően (áru mennyisége, vételár, szállítási költség) minden esetben jogosult a vevőtől a megrendelés visszaigazolását kérni (például írásban vagy telefonon).

3.9. A megrendelés formájú adásvételi szerződés tervezet tizenöt napig érvényes.

3.10. Az eladó és a vevő közötti szerződéses jogviszony a megrendelés kézbesítésével keletkezik, amelyet az eladó e-mailben küld meg a vevőnek, a vevő e-mail címére.

3.11. Abban az esetben, ha a megrendelésben meghatározott feltételek valamelyikét az eladó nem tudja teljesíteni, módosított ajánlatot küld a vevőnek, amelyben feltünteti a megrendelés lehetséges változatait, és kikéri a vevő véleményét.

3.12. A módosított ajánlat az adásvételi szerződés új tervezetének minősül, és ebben az esetben az adásvételi szerződés csak a vevő e-mailben történő elfogadásával jön létre.

3.13. A Vevő az adásvételi szerződés megkötésekor beleegyezik a távközlési eszközök használatába. Az adásvételi szerződés megkötésével összefüggésben a vevőnél a távközlő eszköz használatának költségeit (internetkapcsolat költsége, telefonálás költsége) a vevő maga viseli, és ezek a költségek nem térnek el a alapkamattól.

4. ÁRUK ÁRA ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1. Az áru árát és az áruk szállításával kapcsolatos költségeket az adásvételi szerződés alapján a vevő az alábbi módokon fizetheti meg az eladónak:

- utánvéttel a vevő által a megrendelésben megadott helyen;

- készpénz nélküli átutalás az eladó FIO banka a.s. 2901925050/2010 számú számlájára. (a továbbiakban: "Eladó fiókja");

- készpénzmentes fizetés GOPAY rendszeren keresztül

- készpénz nélküli fizetés bankkártyával;

A vevő a vételáron felül köteles megfizetni az eladónak az áru csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségeket a megállapodás szerinti összegben. Kifejezetten eltérő rendelkezés hiányában a vételár tartalmazza az áru szállításával kapcsolatos költségeket is.

 

4.2. Az eladó nem kér előleget vagy más hasonló fizetést a vevőtől. Ez nem érinti az Általános Szerződési Feltételek 4.6 pontjában foglaltakat az áru vételárának előzetes fizetési kötelezettségére vonatkozóan.

4.3. Készpénzes fizetés vagy utánvétes fizetés esetén a vételár az áru átvételekor esedékes. Készpénz nélküli fizetés esetén a vételár az adásvételi szerződés megkötésétől számított 7 napon belül esedékes.

4.4. Készpénz nélküli fizetés esetén a vevő köteles az áru vételárát a változó fizetési jellel együtt megfizetni. Készpénz nélküli fizetés esetén a vevő vételár fizetési kötelezettsége akkor teljesül, amikor a megfelelő összeget az eladó számláján jóváírják.

4.5. Az eladó jogosult, különösen abban az esetben, ha a vevő nem ad további visszaigazolást a megrendelésről (3.8. cikk), követelni a teljes vételár megfizetését, mielőtt az árut elküldi a vevőnek. 2119. § (1) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.

4.6. Az áruk árából az eladó által a vevőnek adott kedvezmények egymással nem vonhatók össze.

4.7. Ha az üzleti kapcsolatokban ez szokásos, vagy ha általánosan kötelező jogszabályok előírják, az eladó az adásvételi szerződés alapján teljesített fizetésekről adóbizonylatot - számlát - állít ki a vevőnek. Az eladó általános forgalmi adó fizetője. Az adóbizonylatot - számlát az eladó az áru árának megfizetése után állítja ki a vevőnek, és elektronikus formában küldi meg a vevő e-mail címére.

5. ELÁLLÁS A VÉTELI SZERZŐDÉSBŐL

5.1. A vevő tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerződéstől a Ptk. 1837. §-ában foglaltak szerint elállni nem lehetséges.

5.2. Ha nem az 5. cikk (1) bekezdésében említett esetről van szó, vagy más olyan esetről, amikor az adásvételi szerződéstől nem lehet elállni, a vevőnek jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől a Ptk. 1829. § (1) bekezdésében foglaltak szerint. kód, az áru átvételétől számított tizennégy (14) napon belül, és abban az esetben, ha az adásvételi szerződés tárgya többféle áru vagy több alkatrész szállítása, ez az időszak az utolsó szállítás átvételétől számít áruk. Az adásvételi szerződéstől való elállást az előző mondatban meghatározott határidőn belül meg kell küldeni az eladónak.

5.3. Az adásvételi szerződéstől való elállást a vevő SMS-ben, e-mailben küldheti el a telephely vagy az eladó székhelye címére. A szerződéstől való elállás kézbesítésére a jelen Feltételek 11. pontjában foglaltak érvényesek. A kereskedő indokolatlan késedelem nélkül szöveges formában megerősíti a fogyasztónak az elfogadását.

5.4. Az adásvételi szerződéstől az ÁSZF 5.2 pontja szerinti elállás esetén az adásvételi szerződés kezdettől fogva eláll. Az árut az eladónak a szerződéstől való elállásától számított tizennégy (14) napon belül vissza kell küldeni az eladónak. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, a vevő viseli az áru visszaküldésével járó költségeket az eladónak, még akkor is, ha az árut jellegéből adódóan hagyományos postai úton nem lehet visszaküldeni.

5.5. A Szerződéstől való elállás esetén az Eladó az Általános Szerződési Feltételek 5.2. pontja alapján az adásvételi szerződéstől való elállást követő tizennégy (14) napon belül visszautalja a vevőtől átvett pénzeszközt. Az eladó jogosult a vevő által az áru vevőnek történő visszaküldésekor vagy egyéb módon nyújtott teljesítményt is visszaadni, ha a vevő beleegyezik és a vevőt nem terheli többletköltség. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles a kapott pénzt visszaadni a vevőnek, mielőtt a vevő visszaküldi az árut.

5.6. Az eladó jogosult az áruban okozott kár megtérítésére irányuló igényét egyoldalúan beszámítani a vevő vételár-visszatérítési igényével.

5.7. Amíg az árut a vevő át nem veszi, az eladó bármikor jogosult elállni az adásvételi szerződéstől. Ebben az esetben az eladó a vételárat indokolatlan késedelem nélkül, készpénz nélkül visszaküldi a vevőnek a vevő által megadott számlára.

5.8. Ha az áruval együtt ajándékot adnak át a vevőnek, az ajándékozási szerződés az eladó és a vevő között azzal a feltétellel jön létre, hogy ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az ajándékozási szerződés hatályát veszti és a vevő köteles visszaküldeni az ajándékot.

6. ÁRUK SZÁLLÍTÁSA 

6.1. Ha a fuvarozási módot a vevő külön kérése alapján kötik meg, a vevő viseli az ezzel a szállítási móddal kapcsolatos kockázatot és minden többletköltséget.

6.2. Ha az eladó az adásvételi szerződés alapján köteles az árut a vevő által a megrendelésben megjelölt helyre leszállítani, a vevő köteles az árut átvételkor átvenni.

6.3. Abban az esetben, ha a vevő részéről felmerült okok miatt az árut ismételten vagy a megrendelésben megjelölttől eltérő módon szükséges leszállítani, a vevő köteles megfizetni az áru ismételt kiszállításával járó költségeket, ill. más szállítási móddal kapcsolatos költségek.

6.4. A Vevő az árunak a fuvarozótól való átvételekor köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen hiba esetén haladéktalanul értesíteni a fuvarozót. A küldeménybe való jogosulatlan belépésre utaló csomagolás megsértése esetén a vevőnek nem kell átvennie a küldeményt a fuvarozótól.

7. HIBÁS TELJESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ JOG

7.1. A szerződő felek hibás teljesítésből eredő jogokkal kapcsolatos jogaira és kötelezettségeire a vonatkozó általánosan kötelező érvényű előírások (így különösen a Ptk. 1914-1925., 2099-2117. és 2161-2174. § rendelkezései) az irányadók.

7.2. Az eladó az átvételkor válaszol a vevőnek, hogy az áru hibátlan. Az eladó különösen azért felelős a vevő felé, hogy abban az időben, amikor a vevő átvette az árut:

7.2.1. az áru rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyekben a felek megállapodtak, és megállapodás hiányában rendelkezik a vevő vagy a gyártó által leírt vagy elvárt tulajdonságokkal, tekintettel az áru jellegére és az általuk készített reklámra,

7.2.2. az áru alkalmas arra a célra, amelyet az eladó a felhasználásukra megjelölt, vagy amelyre az ilyen árukat általában használják,

7.2.3. az áru minőségében vagy kialakításában megfelel a megállapodás szerinti mintának vagy modellnek, ha a minőséget vagy a kialakítást az egyeztetett minta vagy modell szerint határozták meg,

7.2.4. az áru a megfelelő mennyiségben, méretben vagy súlyban van; és

7.2.5. az áru megfelel a jogszabályi előírásoknak.

7.3. Az Általános Szerződési Feltételek 7.2. pontjának rendelkezései nem vonatkoznak az alacsonyabb áron értékesített árukra olyan hibáért, amelyre alacsonyabb áron állapodtak meg, az áruk rendeltetésszerű használatából eredő elhasználódására, illetve a használt árukra. 

7.4. A hibás teljesítésből eredő jogait a vevő gyakorolja az eladó címén, ahol az árusított áruk köre tekintetében a reklamáció lehetséges, illetve a székhelyén vagy a telephelyen. A reklamáció pillanatának azt a pillanatot kell tekinteni, amikor az eladó átvette a reklamált árut a vevőtől.

8. A SZERZŐDŐ FELEK EGYÉB JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

8.1. A vevő az áru tulajdonjogát az áru teljes vételárának megfizetésével szerzi meg

8.2. Az eladó kereskedelmi engedély alapján jogosult árut értékesíteni. A kereskedelmi engedélyek ellenőrzését az illetékes kereskedelmi engedélyező iroda végzi hatáskörében. A Személyes Adatvédelmi Hivatal felügyeli a személyes adatok védelmét. A Cseh Kereskedelmi Felügyeleti Hatóság korlátozott mértékben felügyeli a fogyasztóvédelemről szóló 634/1992 törvényt.

9. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

9.1. A természetes személy vásárló személyes adatainak védelmét a személyes adatok védelméről szóló, módosított 101/2000 törvény szolgálja.

9.2. A vásárló hozzájárul az alábbi személyes adatok kezeléséhez: vezeték- és vezetéknév, lakcím, azonosító szám, adóazonosító jel, e-mail cím, telefonszám (a továbbiakban együttesen: személyes adatok).

9.3. A vevő hozzájárul ahhoz, hogy az eladó személyes adatait az adásvételi szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása, valamint felhasználói fiók vezetése céljából kezelje. Kivéve, ha a vevő más lehetőséget választ, beleegyezik, hogy az eladó személyes adatait tájékoztatás és tájékoztatás céljából is kezelje.

9.4. A vevő tudomásul veszi, hogy köteles személyes adatait (regisztráció során, felhasználói fiókjában, az áruház webes felületéről történő rendeléskor) helyesen és a valóságnak megfelelően megadni, valamint köteles az eladót indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni változásokról. 

9.5. Az eladó felhatalmazhat harmadik felet a vásárló személyes adatainak feldolgozására. Az eladó az árut szállító személyeken kívül személyes adatokat a vásárló előzetes hozzájárulása nélkül nem ad ki harmadik félnek.

9.6. A személyes adatokat határozatlan ideig kezeljük. A személyes adatok kezelése elektronikus formában, automatizáltan, vagy nyomtatott formában, nem automatizált módon történik.

9.7. A vásárló megerősíti, hogy a megadott személyes adatok pontosak, és tájékoztatták arról, hogy ez a személyes adatok önkéntes megadása.

9.8. Abban az esetben, ha a vevő úgy véli, hogy az eladó vagy az adatfeldolgozó (9.5. cikk) személyes adatainak a vevő magán- és magánéletének védelmével, illetve a jogszabályokkal ellentétes kezelését végzi, különösen, ha a személyes adatok pontatlanok feldolgozásuk céljából:

9.8.1. kérjen magyarázatot az eladótól vagy a feldolgozótól,

9.8.2. az eladótól vagy a feldolgozótól az így kialakult helyzet orvoslását.

10. KERESKEDELMI ÜZENETEK KÜLDÉSE ÉS COOKIE-K TÁROLÁSA

10.1. A vevő hozzájárul ahhoz, hogy az eladó áruival, szolgáltatásaival vagy üzleti tevékenységével kapcsolatos információkat a vevő elektronikus címére küldjön, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy az eladó kereskedelmi kommunikációt küldjön a vevő elektronikus címére.

10.2. A vásárló weboldala sütiket tárol. Amennyiben a weboldalon vásárlás lebonyolítása és az eladó adásvételi szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítése lehetséges anélkül, hogy a vevő elfogadná a sütik tárolását, a vásárló az előző mondat szerinti hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

11. SZÁLLÍTÁS

11.1. Kézbesítettnek minősül az az értesítés is, amelynek átvételét a címzett megtagadta, és amelyet a tárolási idő alatt nem vettek át, vagy kézbesíthetetlenként küldtek vissza.

11.2. A szerződő felek a rendes levelezést és az adásvételi szerződéstől való elállást kölcsönösen e-mailben kézbesíthetik a vevő felhasználói fiókjában megadott vagy a vevő által a megrendelésben megadott e-mail címre, ill. az eladó honlapján feltüntetett címre.

12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12.1. Ha az adásvételi szerződéssel létrejött kapcsolat nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, akkor a felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolatra a cseh jog az irányadó. Ez nem érinti a fogyasztó általánosan kötelező erejű jogszabályok szerinti jogait.

12.2. Ha az Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, az érvénytelen rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. Egy rendelkezés érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Az adásvételi szerződés vagy az üzleti feltételek módosításai és kiegészítései írásos formanyomtatványt igényelnek.

12.3. Az adásvételi szerződést az üzleti feltételekkel együtt az eladó elektronikus formában archiválja, és nem hozzáférhető.

12.4. Eladó elérhetőségei: szállítási cím Václav Cempírek, Hředle 167, Hředle, 267 51, Csehország, e-mail cím info@garage-store.hu, telefon 00420 605 417 014.

Hředle, 01.04.2022

 

  • Új fiók létrehozása

Új fiók létrehozása

Már van fiókja?
Bejelentkezés vagy Jelszó visszaállítása