A jogszabályoknak megfelelően ez a weboldal fájlokat, közismert nevükön sütiket helyez el az Ön eszközén. Kérjük, járuljon hozzá a cookie-beállítások beállításához a webhely használatához.

További információ
Minden cookie elfogadása Személyre szabott
Kiválasztott sütik elfogadása

A személyes adatok védelmének feltételei

I. Alapvető rendelkezések

 1. Václav Cempírek (a továbbiakban: „ Adminisztrátor ”) a személyes adatok kezelője személyes adatok védelméről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkének (7) bekezdése értelmében (a továbbiakban: „ GDPR ”). 
 2. Az Adminisztrátor székhelye:

Cím: Hředle 167, 267 51 Hředle, Csehország

E-mail: info@garage-store.hu

Telefonszám: 00420 605 417 014

3.    Személyes adat = bármely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ. Azonosítható természetes személy az a természetes személy, aki közvetlenül azonosítható, például néven, azonosító számon, helyadatokon, hálózati azonosítón keresztül, vagy egy vagy több meghatározott fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális azonosítóra való hivatkozással. 

4.    Az Adminisztrátor nem jelölt ki adatvédelmi tisztviselőt.

 

II. A kezelt személyes adatok forrásai és kategóriái

 1. Az Adminisztrátor kezeli az Ön által a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat, vagy azokat a személyes adatokat, amelyeket az ügyintéző az Ön megrendelésének teljesítése alapján kapott.
 2. Az Adminisztrátor az Ön azonosító és elérhetőségi adatait, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat, kezeli.

 

III. A személyes adatok kezelésének jogi oka és célja

 1. A személyes adatok kezelésének jogi oka:
 • az Ön és az Adminisztrátor közötti szerződés teljesítése a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint 
 • az Adminisztrátor jogos érdeke marketing szolgáltatás nyújtásához (különösen a reklám közlemények és hírlevelek küldéséhez) a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján
 • Az Ön hozzájárulása marketing célú feldolgozáshoz (különösen kereskedelmi kommunikáció és hírlevelek küldéséhez) a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében a) GDPR a 480/2004 Coll. törvény 7. § (2) bekezdésével összefüggésben, az egyes információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról abban az esetben, ha nem rendeltek meg árut vagy szolgáltatást.

2.    A személyes adatok kezelésének célja:

 • megrendelésének elrendezése, valamint az Ön és az Adminisztrátor közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása; megrendeléskor olyan személyes adatok szükségesek, amelyek a megrendelés sikeres feldolgozásához szükségesek (név és cím, elérhetőség), a személyes adatok megadása a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges, személyes adatok megadása nélkül nem köthető a szerződést, vagy azt az Adminisztrátor teljesíti,
 • üzleti üzenetek küldése és egyéb marketingtevékenységek végzése.

3.    A GDPR 22. cikke értelmében nincs automatikus egyedi döntés az Adminisztrátor részéről. Ön kifejezett hozzájárulását adta az ilyen feldolgozáshoz.

 

IV. Adatmegőrzési időszak

 1. Az Adminisztrátor személyes adatokat tárol:
 • az Ön és az Adminisztrátor közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint az e szerződéses jogviszonyokból eredő igények érvényesítéséhez szükséges ideig (a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 15 évig).
 • mindaddig, amíg a személyes adatok marketingcélú kezeléséhez adott hozzájárulást visszavonják, legfeljebb XXX év, ha a személyes adatok kezelése hozzájárulás alapján történik.

2.    A személyes adatok megőrzési idejének letelte után az Adminisztrátor a személyes adatokat törli.

 

V. Személyes adatok címzettjei (az Adminisztrátor alvállalkozói)

 1. A személyes adatok címzettjei olyan személyek, akik:
 • a szerződés alapján áruk/szolgáltatások szállításában/fizetések lebonyolításában vesznek részt,
 • e-shop üzemeltetési és egyéb e-shop üzemeltetéssel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtanak, vagypedig
 • marketing szolgáltatásokat nyújtanak.

2.            Az Adminisztrátor nem továbbítja a személyes adatokat EU-n kívüli országba vagy nemzetközi szervezetnek.

3.    Működtetett szolgáltatások, marketing és támogató szolgáltatások nyújtása:

 • Google Analytics – Rögzíti a cookie-kat és a webhasználatot
 • Google Adwords – Rögzíti a cookie-kat és a webhasználatot
 • Google Purchases – Felülvizsgálat kérése, e-mailt rögzít, ha Ön beleegyezik a rendelési folyamatba

VI. Az Ön jogai

 1. A GDPR-ban meghatározott feltételekkel rendelkezik:
 • a személyes adataihoz való hozzáférés joga a GDPR 15. cikke értelmében,
 • a személyes adatok helyesbítéséhez való jog a GDPR 16. cikke alapján, vagy az adatkezelés korlátozása a GDPR 18. cikke értelmében,
 • a személyes adatok törlésének joga a GDPR 17. cikke alapján,
 • az adatkezelés elleni tiltakozás joga a GDPR 21. cikke értelmében,
 • az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikke szerint,
 • az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásának jogát írásban vagy elektronikus úton az adatkezelő jelen feltételek III. cikkében meghatározott címére vagy e-mail címére. A hozzájárulást bármikor visszavonhatja fiókja beállításaiban..

2.    Joga van továbbá panaszt tenni a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál, ha úgy véli, hogy személyes adatok védelméhez való jogát megsértették.

 

VII. A személyes adatok biztonságának feltételei

 1. Az Adminisztrátor kijelenti, hogy minden megfelelő technikai és szervezési intézkedést megtett a személyes adatok védelme érdekében.
 2. Az Adminisztrátor technikai intézkedéseket tett a papír alapú adat- és személyes adattárak biztonságossá tétele érdekében, különös tekintettel a biztonságos/titkosított webes hozzáférésre, a jelszavak titkosítására az adatbázisban, a rendszeres rendszerfrissítésekre, a rendszeres rendszermentésekre.
 3. Az Adminisztrátor kijelenti, hogy a személyes adatokhoz csak az általa felhatalmazott személyek férhetnek hozzá.

 

VIII. Záró rendelkezések

 1. Az online megrendelőlapon való megrendeléssel Ön megerősíti, hogy ismeri a személyes adatok védelmének feltételeit, és azokat maradéktalanul elfogadja.
 2. Ön elfogadja ezeket a feltételeket, ha a szerződést az online űrlapon keresztül ellenőrzi. A szerződés ellenőrzésével Ön megerősíti, hogy ismeri a személyes adatok védelmének feltételeit, és azokat maradéktalanul elfogadja.
 3. Az Adminisztrátor jogosult ezen feltételek megváltoztatására. A jelen szerződési feltételek új változatát közzéteszi a honlapján, és ezzel egyidejűleg a jelen szerződési feltételek új változatát is elküldjük Önnek az Ön által az Adminisztrátornak megadott e-mail címre.

Jelen feltételek Április 01-én, 2022-ben lépnek hatásba.

 

 • Új fiók létrehozása

Új fiók létrehozása

Már van fiókja?
Bejelentkezés vagy Jelszó visszaállítása